Hlavná stránka | Výpis kurzu

BOZP, PO, Prvá pomoc


Termín: Na objednávku Typ: Seminár
- povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov,
- preventívne ochranné služby (bezpečnostný technik – BT, pracovná zdravotná služba – PZS),
- kto je povinný uzatvoriť zmluvu s BT, s PZS a za akých podmienok, cenové relácie...
- školenia BOZP realizované vlastnými zamestnancami a zabezpečované dodávateľsky: druhy, podmienky, oprávnenia...,
- školenia žiakov na začiatku šk. roka: kto ich môže vykonávať v akom rozsahu,
- školenia zamestnancova a žiakov bez elektrotechnického vzdelania,
- školenia zamestnancov firiem, ktoré vykonávajú práce pre organizáciu,
- práce vo výškach (na rebríkoch, nad voľnou hĺbkou...),
- lekárske preventívne prehliadky ( LPP) zamestnancov a žiakov,
- vstupné lekárske prehliadky,
- zdravotná spôsobilosť pre epidemiologické závažné činnosti,
- kontrolná činnosť,
- podmienky a pravidlá kontroly „či nie je zamestnanec alebo žiak pod vplyvom alkoholu“,
- vodiči z povolania, „referentskí vodiči“ – LPP, školenia,
- kedy a za akých podmienok sa poskytujú ochranné pracovné prostriedky,
- organizačné zabezpečenie výletov a exkurzií,
- informovaný súhlas zákonného zástupcu,
- pracovné úrazy zamestnancov, pracovné úrazy žiakov,
- školské úrazy žiakov,
- evidencia a registrácia školských úrazov,
- odškodňovanie školských úrazov z rozpočtu školy alebo cez komerčnú poisťovňu (postupy, vzory tlačív..) – príklady z praxe
- štatistické zisťovanie úrazovosti žiakov....
- odpovede na aktuálne otázky účastníkov seminára

Termín: od 27.05.2014 do 31.07.2014 Typ: Kurz
Kurz opatrovania
Akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR
Od 20. novembra 2008 platí na Slovensku zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z., ktorý stanovuje opatrovateľom a opatrovateľkám povinnosť splniť kvalifikačné predpoklady, absolvovať 220 hodinový akreditovaný kurz do 31.12.2011. Akadémia vzdelávania ako prvá inštitúcia na Slovensku získala akreditáciu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na kurz opatrovania.
Vďaka spolupráci s rakúskym partnerom disponujeme aj rakúskym know-how z tejto oblasti. Ponúkame produkt, ktorý je uznávaný aj v Rakúsku a naši absolventi spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre prácu v tejto profesií. Úspešní absolventi ovládajúci základy nemeckého jazyka majú taktiež možnosť legálne sa zamestnať prostredníctvom nášho rakúskeho partnera. Výhodou je, že kurzy organizujeme v rámci našej celoslovenskej siete.

Opatrovateľské kurzy sú od roku 2005 jednými z našich najúspešnejších akreditovaných kurzov. V sieti našich 36 pobočiek sme len za posledných päť rokov uskutočnili 454 kurzov opatrovateľstva v ktorých 5924 úspešných absolventov získalo osvedčenie platné v Slovenskej republike.

Teoretická časť sa skladá z 80 vyučovacích hodín, praktická časť spojená s praktickými ukážkami a cvičeniami zahŕňa 50 vyučovacích hodín. Odborná prax sa skladá celkovo z 90 hodín. Celkový rozsah štúdia pokrýva 220 vyučovacích hodín.

Novinky

Prinášame akreditované vzdelávanie hasičov a členov požiarnej ochrany
01. 04. 2013
Akadémia vzdelávania podporuje slovenskú poéziu
28. 01. 2013

Zimný trimester jazykových kurzov práve začína
16. 01. 2013
Akadémia vzdelávania pokračuje vo svojej činnosti
20. 08. 2012

Pobočka AV Zvolen

Telefón
0902/930 206

Mobil
0902 930 206

Fax
-

E-mail:
avzv@aveducation.sk

Adresa
Študentská 12
96001 Zvolen

  • banner
  • banner

Rýchle linky