O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Otestujte sa On-line learning
     

Ponuka spolupráce s Akadémiou vzdelávania

AV   >   Aktuality
Akadémia vzdelávania ponúka novú možnosť spolupráce v rámci vzdelávania na základe Franchisingových zmlúv.

Čo je to FRANŠÍZA - FRANCHISING?

Franchising je marketingový odbytový systém, v rámci ktorého jedna strana (tzv. poskytovateľ franchisingu, poskytovateľ franšízy, franchise-poskytovateľ, franchisor) poskytuje druhej, od nej inak spravidla právne a finančne nezávislej, strane (tzv. prijímateľ/nadobúdateľ franchisingu, prijímateľ/nadobúdateľ franšízy, franchise-odberateľ, franchisista, franchisee) za priamu alebo nepriamu odplatu právo využívať súbor (balík) práv priemyselného a duševného vlastníctva (tzv. franšíza, franchise) s cieľom výroby a/alebo marketingu určitého druhu tovaru a/alebo služieb a /alebo technológií. Poskytovateľ a prijímateľ franchisingu v rámci franchisingu spravidla úzko a trvalo spolupracujú. 

Franchisingová spolupráca je špeciálna dlhodobá spolupráca medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskymi pobočkami. Materská organizácia (franšízor) poskytuje na základe zmluvy o spolupráci svoje úspešné know-how dcérskym spoločnostiam (franšízantom). Ide o zmluvne podložený dlhodobý vzťah medzi právne nezávislými organizáciami. Franchisista si kupuje názov, logo Akadémie vzdelávania a akreditácie, ktoré má Akadémia vzdelávania akreditované. Stáva sa zároveň súčasťou systému franchisingových organizácií Akadémie vzdelávania, ktorý umožňuje využiť všetky výhody plynúce z tejto spolupráce. Na druhej strane je povinný dodržiavať štandardy spoločnosti v oblasti kvality. 

Prečo franchising s Akadémiou vzdelávania?

Akadémia vzdelávania  je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracuje ako nezávislé občianske združenie. 

Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizujeme manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečujeme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. Máme bohaté skúsenosti  s realizáciou vzdelávacích projektov na medzinárodnej i národnej úrovni. Medzi  naše priority patrí tvorba a realizácia  vzdelávacích  projektov financovaných   z fondov Európskej únie.

Portfólio Akadémie vzdelávania  tvorí viac ako  100 akreditovaných  programov, v ktorých vyučujú  poprední  pedagógova, ale aj  špičkoví odborníci z praxe. Svojím lektorom poskytujeme ďalšie vzdelávanie a máme vybudovaný systém riadenia kvality prípravy a realizácie vzdelávacích programov. Aj to je dôvod, prečo si Akadémiu vzdelávania vyberie viac ako 50 tisíc poslucháčov ročne.

Akadémia vzdelávania je rešpektovanou inštitúciou doma i v zahraničí, významným členom Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA), Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR) a Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:

Prešov, Košice, Bratislava, Banská Bystrica, Trebišov, Nové Zámky, Galanta, Dunajská Streda, Trenčín, Považská Bystrica

Kontakt:
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01  Žilina
Ing. Veronika Rusnáková, 0948 466 031, veronika.rusnakova@aveducation.sk