O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Otestujte sa On-line learning
     

Projekt 2FE Pohrebníctvo

AV   >   Projekty
Akadémia vzdelávania Spišská Nová Ves v ďalšom európskom projekte

Akadémia vzdelávania zo Spišskej Novej Vsi bola úspešná pri získaní prostriedkov  z európskeho Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci v projekte „Vzdelávanie v povolaniach v pohrebníctve v Európe – 2FE", ktoré financuje Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania.   Koordinátorom projektu je Francúzsky inštitút vzdelávania v  pohrebníctve (IFFPF) z mestečka Sceaux pri Paríži. Ďalšími partnermi projektu sú dve talianske organizácie – družstvo Promidea z mesta Catanzaro a CNA z mesta Teramo, Pohrebný inštitút z Budapešti a vzdelávacia organizácia Sud Concept z Ajaccia na Korzike.  

Cieľom partnerstva je vytvoriť sieť spolupráce a rámec na diskusiu a výmeny v otázke valorizácie povolaní v pohrebných službách ; pracovať na vyššom uznávaní týchto povolaní a zručností v európskom rámci certifikácii schopností ;  uvažovať o spôsoboch zakomponovania vývojových trendov v tomto sektore do európskych vzdelávacích opatrení.

Výstupmi projektu budú tri spracované monografie – o povolaniach v pohrebných službách, o vzdelávaní v pohrebných službách a o európskom certifikačnom rámci.

Partneri sa stretnú počas nadnárodných stretnutí v každej krajine. Úvodné stretnutie sa konalo v Paríži, v novembri 2011, naplánovaných je ďalších 5 stretnutí, najbližšie sa uskutoční v meste Teramo v Taliansku, v kraji Abruzo, v marci 2012.

Počas úvodného stretnutia sa partneri navzájom predstavili, prerokovali otázku fungovania partnerstva, rozdelili si zodpovednosť za jednotlivé úlohy a stanovili harmonogram ďalších stretnutí. Hostiteľ stretnutia ponúkol možnosť účasti na veľtrhu pohrebníctva, ktorý sa každé dva roky koná na letisku Bourget pri Paríži.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

 

Projekt 2FE pokračuje

Projekt 2 FE – Vzdelávanie v povolaniach v pohrebníctve v Európe vstúpil do druhého roak realizácie. Projektoví partneri sa stretli priemyselnej časti mesta Cosenza, v Kalábrii. Účastníkov stretnutia privítal pán Carmine Federico, prezident družstva a zároveň predstavil organizáciu a jej aktivity: vzdelávanie poskytované v celom kraji Kalábria, ktorý sa skladá z obvodu Catanzaro a z obvodu Regio di Calabria; druhou aktivitou sú služby pre utečencov a väzňov.

Na programe rokovania bola diskusia k druhej spracovávanej monografii, za ktorú je zodpovedný slovenský partner. Monografia sa týka vzdelávania ponúkaného  pre oblasť pohrebných služieb v krajinách partnerstva.  Prvá monografia o povolaniach v sektore pohrebníctva bola spracovaná už počas prvého roka projektu.

V pondelok popoludní nasledovali dve návštevy podnikov pracujúcich v oblasti pohrebných služieb – podniku Barberio, ktorý zhotovuje pomníky a gravíruje obrazy do kameňa a spoločnosti s ručením obmedzeným bratov Marrovcov MARRA s.r.l., ktorý vyrába truhly.  Tento podnik vyrobí ročne až 8 000 truhiel rôznej kvality a všetky majú vnútornú zinkovú výplň, nakoľko hygienické normy požadujú hermetické uzatvorenie truhly pri pochovávaní do „hniezd" v múroch, aby sa neuvoľňovali tekutiny ani plyny pri rozklade ľudských ostatkov, čo spôsobuje mumifikáciu tela. Je to komplikovaný spôsob, lebo telo sa ani za 25 rokov nerozloží a je nutné ho ešte pochovať do zeme a až potom ostatky umiestniť do osária.

Na programe bola aj návšteva cintorína  v Cosenze. Problematiku jeho riadenia nám priblížil jeho riaditeľ, pán Ferruccio Stumpo,  ktorý nás oboznámil s miestnymi zvyklosťami, problémami a s nedostatkom miest na pochovávanie. Cintorín je malé kamenné mesto, nakoľko sa truhly ukladajú do múrov betónových objektov.  Do zeme sa pochováva v Kalábrii veľmi zriedka.

Projekt, financovaný z fondov Európskej únie, bude pokračovať v roku 2013, stretnutím u druhého francúzskeho partnera na Korzike, v meste Ajaccio. Partneri budú riešiť problematiku tretej monografie – Smerom k európskemu certifikačnému rámcu.

 

Ukončenie projektu o vzdelávaní v sektore pohrebníctva – 2FE

Partneri projektu 2 FE – Vzdelávanie v povolaniach v pohrebníctve v Európe – sa stretli v Budapešti na poslednom projektovom stretnutí.

Na programe bolo záverečné hodnotenie výstupov  projektu a perspektíva ďalšej spolupráce.   Partneri vyjadrili spokojnosť s realizáciou partnerstva a so spracovanými dokumentmi: monografiou o povolaniach, kde popísali právny rámec vykonávania povolaní v pohrebných službách, podmienky výkonu povolaní, kategórie povolaní a existujúce povolania, zabezpečenie pracovných organizácií, organizáciu sektora, profily pracovníkov a významný vývoj zaznamenaný v sektore. Monografia je pomerne rozsiahla, je prvou svojho druhu.   

V monografii o vzdelávaní  poskytli partneri informácie o existujúcom vzdelávaní v krajinách partnerstva v danej téme, o obshu vzdelávania, o organizovaných škúškach, o druhu vzdelávania (kvalifikačné)o inom spôsobe prípravy nových pracovníkov, o kompetenciách vyhľadávaných potenciálnymi zamestnávateľmi, o pomôckacha a metódach vzdelávania, finacovaní vzdelávania a o aktuálnom alebo potenciálnom vývoji.

V tretej monografii – Smerom k európskemu kvalifikačnému rámcu partneri porovnali vzdelávanie v krajinách partnerstva v troch vybraných profesiách.

Hostiteľ, Budapeštianky pohrebný inštitút, ponúkol možnosť návštevy pohrebníckeho múzea, ktoré je jediné v Európe.

Partneri prezentovali záujem pokračovať v začatej spolupráci a uchádzať sa o nové projekty v najbližšom období. Práve  sa končiaci projekt bol taktiež financovaný z Európskych fondov. Externý hodnotiteľ hodnotil projekt ako veľmi úspešný, ktorý naplnil všetky stanovené ciele.

Poznámka: Počas trvania projektu prebrali riešenie projektu zamestnanci pobočky Akadémie vzdelávania v Poprade.