O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Anglický jazyk
Jazykový kurz angličtiny pre začiatočníkov , mierne pokročilých

AV   >   Angličtina   >   Classic
Dátum konania:25. 10. 2021 - 14. 01. 2022
Počet hodín:termín otvorenia v prípade nedostatočného počtu prihlásených môžeme posunúť na neskôr , resp.otvoriť za upravených podmienok
Cena:133€ / skupinové kurzy min. počet 5 účastníkov / ; individuálne kurzy na objednávku
Cieľová skupina:Pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzom jazyku.
Registrácia:priebežne
Zľavy:5 % ISIC, ITIC, Sphere Card ; 10 % rodinný príslušník
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:2x týždenne 2 vyučovacie hodiny v popoludňajších hodinách
aj online formou
Popis:Kurz je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov.
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu, začiatočníci sú zaradení do prvého vedomostného stupňa..
Spôsob ukončenia:Ukončenie vedomostného stupňa - záverečný test písomnou a ústnou formou
úspešný absolvent získa certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1,B2,C1.
Profil absolventa:Absolvent dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Akadémia vzdelávania Martin24. 1. 2022 - 8. 4. 2022
Akadémia vzdelávania Martin18. 4. 2022 - 30. 6. 2022