O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Anglický jazyk
Jazykový kurz všeobecnej angličtiny intenzívny

AV   >   Angličtina   >   Classic
Dátum konania:09. 10. 2017 - 15. 12. 2017
Miesto konania:Levice
Počet hodín:100 (level 1-5), 120 (level 6-8)
Cieľová skupina:pre žiakov, študentov a dospelých
Registrácia:informácie podávame osobne, telefonicky a emialom
Zľavy:Do skupín je možné nastúpiť aj počas trimestra.
Na objednávku:nie

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:4x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
Do skupín je možné nastúpiť aj počas trimestra.
Popis:Zámerom kurzu je sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa v rôznych situáciách všedného dňa v súkromí a na pracovisku.
Kurz je rozdelený do levelov - 5 levelov á 110 hodín od stupňa A1 po stupeň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Každý level trvá jeden trimester - 3 mesiace. Level je ukončený záverečnou skúškou, na základe ktorej záujemca môže pokračovať vo výučbe vo vyššom leveli.
Záujemcovia sú zaradení do levelov na základe vstupného testu. Po ukončení 5. levelu je možné pokračovať vo výučbe so zahraničným - native - lektorom, ktorý pripraví na medzinárodné cambridgské skúšky.
Spôsob ukončenia:Záverečný test
Profil absolventa:Absolvent jednotlivých levelov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií stanovených Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam. Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac levelov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa. Jazykové kompetencie frekventanta kurzu sa zdokonaľujú od stupňa začiatočník až po stupeň pokročilý a sú presne definované na záver každého levelu.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: