O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Anglický jazyk
Jazykový kurz angličtiny pre pokročilých

AV   >   Angličtina   >   Classic
Dátum konania:22. 01. 2018 - 16. 04. 2018
Miesto konania:AV Martin, Gymnázium VPT, Malá Hora 3
Počet hodín:termín otvorenia v prípade nedostatočného počtu prihlásených posúvame o 2-3 týždne, resp. vieme otvoriť za upravených podmienok
Cena:106 -125 € / skupinové kurzy min. počet 6 účastníkov / ; individuálne kurzy na objednávku
Cieľová skupina:Pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzom jazyku.
Registrácia:priebežne
Zľavy:5 % ISIC, ITIC, Sphere Card ; 10 % rodinný príslušník
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:2x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Popis:Kurz je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov.
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu.
Spôsob ukončenia:Záverečný test.
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – B1,resp.B2.
Profil absolventa:Absolvent dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: