O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Úspešný pracovný pohovor
Príprava na pracovný pohovor

Dátum konania:17. 06. 2019 - 28. 06. 2019
Počet hodín:podľa objednávky
Cieľová skupina:Dospeli, nezamestnaní alebo študenti, ktorí si hľadajú prácu v anglický hovoriacom prostredí, pripravujú na pracovný pohovor v anglickom jazyku
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Bez akreditácie

Popis:Cieľom kurzu je sprostredkovať frekventantom kurzu možnosť rozšíriť jazykové vedomostí a zručnosti z anglického odborného jazyka, ktoré sú použiteľné pri hľadaní si práce a pri pracovných pohovoroch. Príprava je zameraná na rozvíjanie a upevňovanie jazykových zručností v ústnom a písomnom prejave.
Spôsob ukončenia:záverečný test
Profil absolventa:Absolvent dokáže v cieľovom jazyku komunikovať a používať rôzne techniky pracovného pohovoru; pohotovo reagovať na otázky, viesť rozhovor o sebe, svojich, vedomostiach, vzdelaní a pod.; vie napísať životopis a motivačný list; získa istotu pri ústnej alebo písomnej komunikácii počas pohovoru.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: