O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Anglický jazyk - polointenzívny
kurz všeobecnej angličtiny

AV   >   Angličtina   >   Dospelí   >   Všeobecný jazyk
Dátum konania:09. 01. 2020 - 31. 03. 2020
Miesto konania:Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z., Partizánska 17, Lučenec
Počet hodín:48
Cena:140,- eur
Cieľová skupina:dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov
Registrácia:priebežne
Na objednávku:nie

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:utorok a štvrtok od 16.00 hod.
Popis:Kurz je zameraný na rozvoj komunikativných schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Pozostáva z týchto molulov:
Modul 1: Začiatočníci: 144 hodín
Modul 2: Mierne pokročilí: 144 hodín
Modul 3: Stredne pokročilí: 144 hodín
Modul 4: Pokročilí: 144 hodín
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Spôsob ukončenia:Záverečný test.
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1,B2.
Profil absolventa:Absolvent jednotlivých modulov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Čadca1. 6. 2020 - 26. 6. 2020
Zvolen7. 9. 2020 - 18. 12. 2020