O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Anglický jazyk - polointenzívny
Anglický jazyk pre dospelých - všetky vedomostné stupne

AV   >   Angličtina   >   Dospelí   >   Všeobecný jazyk
Dátum konania:07. 12. 2020 - 25. 06. 2021
Miesto konania:AV ČADCA
Cena:1,7 Eur/ 1 VH
Cieľová skupina:dospelí a mladí ľudia vo veku nad 18 rokov
Registrácia:www.akademiacadca.sk
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:1 x do týždňa 3 vyučovacie hodiny
Popis:Kurz je zameraný na rozvoj komunikativných schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Pozostáva z týchto modulov:
Modul 1: Začiatočníci:
Modul 2: Mierne pokročilí:
Modul 3: Stredne pokročilí:
Modul 4: Pokročilí:
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu.
Spôsob ukončenia:Záverečný test.
Certifikát na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1,B2.
Profil absolventa:Absolvent jednotlivých modulov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Zvolen1. 2. 2021 - 7. 5. 2021