O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Anglický jazyk - polointenzívny
Jazykový kurz všeobecnej angličtiny pre začiatočníkov aj pokročilých vo Zvolene ale aj v DT, ZH, BB podľa záujmu

AV   >   Angličtina   >   Dospelí   >   Všeobecný jazyk
Dátum konania:19. 09. 2022 - 21. 12. 2022
Miesto konania:AV Zvolen, Námestie SNP 25, ZV / ONLINE
Počet hodín:48 vyučovacích hodín tj 2x2 vyuč.hod / týždeň, možnosť dohody kurzu, resp. ráno v čase od 7 hod
Cena:180,- € (skupina od 4 účastníkov), možnosť 2 splátok, pri platbe celkom - vopred = nová cena 165,-€, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min
Cieľová skupina:dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov
Registrácia:osobne, telefonicky, mailom v AV Zvolen
pri prihlasovaní prosíme - označte svoju jazykovú úroveň : začiatočník / mierne-stredne pokročilí...., resp urobte si on-line test na stránke
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:ROZVRH :
organizácia - skupina podľa existujúceho rozvrhu, INAK sa dohodne na prvom stretnutí
podrobnejšie info osobne
Popis:Jazykový kurz angličtiny je zameraný na rozvoj komunikativných schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Pozostáva z týchto molulov:
Modul 1: Začiatočníci: 144 hodín
Modul 2: Mierne pokročilí: 144 hodín
Modul 3: Stredne pokročilí: 144 hodín
Modul 4: Pokročilí: 144 hodín
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre. Možnosť využiť bezplatné testovanie na stránke (otestujte sa)
Spôsob ukončenia:Záverečný test.
Skúška z angličtiny na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1,B2.
Profil absolventa:Absolvent jednotlivých modulov jazykového kurzu angličtiny dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.
 
Prílohy:AVZV jaz-kurz-prihl-podm.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: