O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 03.4

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Akreditácia:Národný inšpektorát práce
 
Popis:Počet hodín: 20
Cieľom predkladaného projektu je umožniť uchádzačom zaradeným do kurzu získať príp. znovu získať odbornú spôsobilosť viazača bremien. K naplneniu uvedeného cieľa je nevyhnutné aby účastník úspešne zvládol teoretickú i praktickú časť kurzu, t. j., aby na záverečnej skúške preukázal požadované teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Zvládnutie uvedených podmienok je základným predpokladom toho, aby pri činnosti viazača bremien nedochádzalo k pracovným úrazom a materiálnym škodám
IV.1. Formy vzdelávania:

 základný kurz viazačov bremien (pre nových uchádzačov)
 aktualizačná - opakovaná príprava viazačov bremien (pre držiteľov preukazu viazača bremien)

Metódy vzdelávania:

- prednášky, semináre, workshopy, diskusie, konzultácie, overovanie vedomostí testom príp. ústnou skúškou pre teoretickú časť kurzu.
- zaučenie, zácvik, inštruktáž, demonštrácia, overenie praktických zručností pre praktickú časť kurzu.

Učebný plán:
- všeobecné právne predpisy
- základné poznatky o zdvíhacích zariadeniach
- viazanie bremien
- praktický výcvik
Popis: Základný kurz viazaèov bremien (pre nových uchádzačov)
- aktualizačná - opakovaná príprava viazaèov bremien (pre držiteľov preukazu viazača bremien)

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!