O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV
AOP - povinnosť absolvovať 1x za 5 rokov k dátumu platnosti osvedčenia

Dátum konania:24. 01. 2020 - 24. 01. 2020
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25, Zvolen
Počet hodín:8
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Pracovníci, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických a potrebujú aktualizáciu svojich osvedčení (každých 5 rokov). Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.
Registrácia:mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing.Mgr.I.Trčka, DiS
Na objednávku:áno

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie bez maturity
Akreditácia:Národný inšpektorát práce

Dni a časy konania:podrobnejšie v pozvánke
Popis:Elektrikárov informovať o novinkách z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem. Upresniť poznatky z bezpečnostných predpisov a predpisov pre ochranu zdravia pracovníkov a ochranu materiálnych hodnôt. Osvojiť si nové zákony, vyhlášky a technické normy a ich zmeny v oblasti práce elektrotechnikov. Pozornosť upriamiť na najdôležitejšie technické predpisy a technické normy a ostatným technickým predpisom a normám venovať pozornosť podľa zloženia poslucháčov kurzu a podľa požiadaviek objednávateľa.


Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie sú uvedené v pozvánke resp. poskytneme v AVZV
Profil absolventa:Uchádzač na zaradenie do výchovno vzdelávacej aktivity musí mať platné osvedčenie.
 
Prílohy:AOP Prihlaska.docx
AOP_Pozvanka_januar.PDF
AOP_Pozvanka_marec.pdf
Lekar posudok FO - podnikatel.pdf
Lekar posudok zamestnavatel.pdf
lNapln lekar PP.pdf
lPoziadavky platnost LP__platn_osv.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Lučenec10. 3. 2020
Zvolen13. 3. 2020