O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

POUČENÁ OSOBA par.20 - školenie pre neelektrotechnikov
VVZ-0128/18-05.1 - všetci používatelia elektrických zariadení

Dátum konania:16. 08. 2019 - 16. 08. 2019
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25, Zvolen
Počet hodín:4
Cena:15,- €
Cieľová skupina:zamestnanci
zamestnávateľ je povinný poučiť všetky osoby pracujúce s akýmkoľvek elektrickým zariadením, tj v súčasnej dobe sú všetky zariadenia elektrické - PC, kávovar, vysávač, stroj,.....
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Lektor:Ing. J. Čierny, špecialista, RT
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Národný inšpektorát práce

Dni a časy konania:8 - 12 hod
Popis:V zmysle zák.č. 508/2009 Z.z. paragraf 20 - POUČENÁ OSOBA

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Oboznámenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.

V PRÍPADE FIREMNÝCH ZÁUJEMCOV (viac účastníkov) JE MOŽNÁ INDIVIDUÁLNA DOHODA

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: