O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

POUČENÁ OSOBA par.20 - školenie pre neelektrotechnikov
VVZ-0128/18-05.1 - všetci používatelia elektrických zariadení

Dátum konania:07. 10. 2022 - 07. 10. 2022
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25, Zvolen
Počet hodín:4
Cena:35,- €
Cieľová skupina:zamestnanci / všetci záujemcovia
zamestnávateľ je povinný poučiť všetky osoby pracujúce s akýmkoľvek elektrickým zariadením
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing. J. Čierny, špecialista, RT
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Národný inšpektorát práce

Dni a časy konania:8 - 12 hod
organizáciu potvrdíme podľa záujemcov
Popis:V zmysle zák.č. 508/2009 Z.z. paragraf 20 - POUČENÁ OSOBA

Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdelania - musia byť oboznámení so základnými bezpečnostnými predpismi vo vzťahu k elektrickým zariadeniam (STN 34 3108 zm.3)

§ 20 POUČENÁ OSOBA
Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Oboznámenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.

V PRÍPADE FIREMNÝCH ZÁUJEMCOV (viac účastníkov) JE MOŽNÁ INDIVIDUÁLNA DOHODA
 
Prílohy:Prihlaska_par20.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: