O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

REVIZNY TECHNIK - príprava na získanie odbornej spôsobilosti
§ 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Dátum konania:28. 09. 2022 - 01. 10. 2022
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám.SNP 25, 960 01 Zvolen
Počet hodín:36 hod, oprávnenie VVZ-0129/18-05.2
Cena:190,-€
Cieľová skupina:Školenie je určené záujemcom na prípravu pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).
Registrácia:online, mail, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:kolektív
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Národný inšpektorát práce

Dni a časy konania:začiatok od 7,oo hod
podrobnejšie v pozvanke
Popis:Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).

Cieľom je príprava sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou

skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
05.2 revízny technik


ďalej - prílohy

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
forma úhrady : faktúra (prosíme zaslať fakturačné údaje), alebo v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD (prvý deň) v poznámke : RT a priezvisko
Ďalšie organizačné informácie sú uvedené v pozvánke resp. poskytneme v AVZV

Spôsob ukončenia:Overenie vedomostí :
1/ písomný test - 30 otázok
2/ ústna skúška - 5 otázok
3/ vypracovanie cvičnej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške

Úspešní absolventi získajú potvrdenie o preškolení
 
Prílohy:.Pozvanka_RT_n.PDF
.Prihlaska24.docx
Lekar posudok FO - podnikatel.pdf
Lekar posudok zamestnavatel.pdf
lPozadovane ukoncene vzdelanie a prax.pdf
lPoziadavky platnost LP__platn_osv.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: