O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
skupina 07 Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci vo výške 07.2 osôb na montáž a demontáž lešenia/lešenári

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Národný inšpektorát práce
 
Popis:Podľa ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v znení neskorších predpisov sa venuje
na všetkých stupňoch riadenia trvalá pozornosť starostlivosti o bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci. Občania majú právo na prácu i slobodnú voľbu zamestnania, na
spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky. Vzhľadom na podiel človeka pri úrazoch,
haváriách a mimopracovných úrazoch má významné poslanie výchova a vzdelávanie
pracovníkov v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení, ktorá je
predpokladom efektívnej a spoločensky užitočnej práce. V tejto činnosti bude svoju úlohu
zohrávať aj školiace zariadenie, ktoré má vo svojom programe zapracované aj vzdelávanie
a výchovu lešenárov v zmysle vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb.
Preukaz lešenára vydáva akreditované školiace zariadenie, ale podpis a pečiatku dáva
inštruktor lešenárskej techniky, ktorý vykonal overenie znalostí lešenára formou skúšky.
Platnosť preukazu lešenára je 12 mesiacov.

Inštruktor lešenárskej techniky je pracovník, ktorý vlastní platné osvedčenia a preukaz
inštruktora lešenárskej techniky a vykonáva školenie lešenárov

Základný kurz lešenára musí absolvovať každý uchádzač na vykonávanie lešenárskych
prác, ktorý bude vykonávať montáž a demontáž lešení.

Aktualizačnú odbornú prípravu na montáž a demontáž lešenia musia absolvovať
všetci lešenári, t.j. držitelia lešenárskych preukazov, každých 12 mesiacov.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!