O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Praktický seminár k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
(alebo ....ako ste už ďaleko? )

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Termíny pre uvedenie stavu ochrany osobných údajov podľa zákona č.428/2002 Z.z. do súladu so zákonom č.122/2013 Z.z.
do 31.12.2013
 uvedenie informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, do súladu so zákonom č.122/2013 Z.z.
 poučenia oprávnených osôb
 prihlásenie informačného systému na registráciu ( ak to zákon vyžaduje )
do 31.3.2014
 uvedenie prijatých bezpečnostných opatrení do súladu so zákonom č.122/2013 ( bezpečnostné smernice, bezpečnostný projekt )
do 30.6.2014
 upravenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa §8
 poverenie a oznámenie o poverení zodpovednej osoby úradu na ochranu osobných údajov
Na seminári sa dozviete a prakticky si odskúšate :
• jednoduchý úvodný dotazník, na základe ktorého identifikujete povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona č.122/2013 pre vašu organizáciu
• Oprávnená osoba podľa §4 ods.2 písm.e)
o praktický dotazník na zistenie kto je a kto nie je oprávnenou osobou
o organizačná štruktúra s identifikáciou oprávnenej osoby
o Poučenie oprávnenej osoby podľa §21
o konkrétna ukážka tvorby Poučenia z pohľadu rozsahu oprávnení, popisu povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov ( napr. mzdová účtovníčka, učiteľ, zdravotná sestra, vedúci zamestnanec, zamestnanec obecného úradu–výber miestnej dane a poplatkov, evidencia obyvateľstva, matrika a pod. )
• Zodpovedná osoba
o kto musí a kto nesmie mať zodpovednú osobu
o podmienky poverenia a vzor písomného poverenia zodpovednej osoby
o ako sa pripraviť na testy – okruhy otázok a požadovaný rozsah vedomostí, Vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
o skúšobný test - bez obáv
• Evidencia, registrácia, osobitná registrácia informačných systémov v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom
o praktické príklady najčastejšej povinnosti – Evidencie IS
o príklady registrácie a osobitnej registrácie IS
• Bezpečnosť osobných údajov – základný rozsah dokumentácie, bezpečnostné smernice, bezpečnostný projekt
o VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
• Osobitné kategórie osobných údajov
• Ochrana práv dotknutých osôb
• Cezhraničný prenos osobných údajov

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!