O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Zákonník práce v roku 2013
 kardinálne zmeny
o definícia závislej práce
 identifikačné znaky
 čo so zmluvami podľa Občianskeho zákonníka
o postavenie zástupcov zamestnancov
 ich právomoci povinnosti
 zamestnávateľ u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov
o pracovný pomer na dobu určitú
 zvykneme si
 čo stihnúť v roku 2012 – prechodné ustanovenia
o súbeh výpovednej doby a odstupného
 špecifikácia výšky odstupného
 organizačné zmeny budú „drahšie“
o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 časti Zákonníka práce ktoré sa vzťahujú na dohody
 nové povinnosti zamestnávateľa pri dohodách
 ďalšie zmeny
o pracovný čas
o konto pracovného času
o nadčas
o nočná práca
o náhradné voľno za prácu nadčas
o povinný odpočinok
o dovolenka
o prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa
 prechodné ustanovenia
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013
Ukončenie roka 2012 a začiatok roka 2013 v mzdovej a
personálnej oblasti

 nevyčerpaná dovolenka za rok 2011, 2012
 príprava na Ročná uzávierku za rok 2012 ... na čo nezabudnúť
 povinnosti mzdovej účtovníčky na začiatku zdaňovacieho obdobia 2013
 januárová výplata 2013 – zmeny pri výpočte „čistej“ mzdy
Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zmien v zákone
č. 461/2003 Z.z. o sociálnej poisťovni v roku 2013
 odvody z dohôd – zamestnancov, študentov, dôchodcov
o zásadný význam pravidelného a nepravidelného príjmu pri dohodách
o „doprihlasovanie“ dohodárov v registri poistencov
o pozor na súbeh dohôd a poberania predčasného starobného dôchodku
o výpočet náhrady príjmu pri DPN nemocensky poistených dohodárov
o maximálne vymeriavacie základy
o dôchodkový vek
 ako sa pripraviť na tieto zmeny

Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
v roku 2013 :
 zmeny v zákone č. 595/2003 Z.z.
o odpočítateľná položka súvisiaca so zmenami v II.pilieri
o nezdaniteľné časti základu dane
o daňový bonus
o zrušenie rovnej dane

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zmien v zákone
č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v roku 2013 :
 zmeny v zákone o č. 580/2004 Z.z.
o odvody z dohôd
o prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov - zásadný význam pravidelného a nepravidelného príjmu
o zmeny, ktoré sa týkajú zamestnancov, SZČO, samoplatiteľov
o maximálny vymeriavací základ
Diskusia

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!