O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

DPH V PRAXI -
po účinnosti záväzného výkladu rady EÚ

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Ľudia, ktorí pracujú s daňou z pridanej hodnoty, si uvedomujú skutočnosť, že ide o agendu, ktorá je mimoriadne administratívne náročná. Zákon o dani z pridanej hodnoty obsahuje množstvo rôznych pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Aj pre ľudí, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, situáciu sťažuje fakt, že pravidlá sa neustále menia a tiež skutočnosť , že niekedy je veľmi ťažké určiť, ako niektoré pravidlá na konkrétne prípady aplikovať. Chýba nám totiž záväzný výklad zákona. V tomto smere však prichádza zlepšenie – Rada EÚ vydala vykonávacie nariadenie č.282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre oblasť dane z pridanej hodnoty. Zjednodušene možno povedať, že ide o výklad pravidiel a tento výklad je priamo záväzný pre všetky členské štáty. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť jednotné uplatňovanie systému DPH vo všetkých členských štátoch. Nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 1.7.2011 obsahuje výklad pravidiel v nasledovných oblastiach:

Program:

1/ Zdaniteľné osoby
-kto je zdaniteľná osoba, ako sa preukazuje, určenie sídla
2/dodanie tovaru
-povinnosť registrácie (§7),uplatnenie odpočtu pri dovoze
3/dodanie služby
- určenie jednotlivých druhov služieb vzhľadom k určeniu miesta dodania
4/miesto dodania služby
-podrobné určenie miesta dodania pri jednotlivých druhoch služieb
5/ nové tlačivá
- zavádzajú sa nové tlačivá pre prípady oslobodenia od dane pri dodávkach podľa
§ 46 ods.6 a 7 zákona o DPH
6/diskusia
- možno máte problémy v oblastiach, ktoré nie sú v programe seminára. V rámci tohto bodu sa budeme venovať odpovediam - riešeniam Vašich predložených problémov.

Účastníci dostanú písomný materiál.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!