O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program seminára
1. Legislatívna úprava inventarizácie
- vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
- vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve
- obsah vnútroorganizačného predpisu
2. Príparava inventarizácie majetku a záväzkov
- príprava podkladov k inventarizácii ( Príkaz , harmonogram, súpisy, zápis...)
- ustanovenie osoby zodpovednej za inventarizáciu
- menovanie DIK, ÚIK...
3. Realizácia inventarizácie
- spôsoby vykonávania inventúr
- vyhotovenie inventúrnych súpisov
- vyhotovenie invertarizačného zápisu
- inventarizácia majetku ( porovnanie fyzického stavu s účtovným)
-zistenie inventarizačných rozdielov
4. Vysporiadanie inventarizačných rozdielov
- určenie miery zodpovednosti
- vymáhanie inventariyačných rozdielov (dohody, zmluvy...)
- zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
5. Analýza stavu majetku
- zistenie neupotrebiteľného majetku
- zistenie prebytočného majetku
- zistenie stupňa ochrany majetku
- zistenie znehodnotených pohľadávok ( zistenie miery rizika z hľadiska ich vymožiteľnosti ...)

6. Opravné položky k majetku
- realizácia zásady opatrnosti v zmysle zákona o účtovníctve
- inventarizácia opravných položiek ( preverovanie ich opodstatnenosti, výšky, doby použitia)
- tvorba, rozpúšťanie neopodstatnených opravných položiek
7. Diskusia

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!