O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Dňa 17.10.2013 bola v NRSR schválená novelizácia zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien, ktorá nadobudne účinnosť k 1.1.2014. Ide o rozsiahlu novelizáciu, ktorá prinesie aj úplné novinky – napr. zavedenie „Kontrolného výkazu“ s cieľom obmedzenia daňových únikov.

Zdaňovacie obdobie pri dani z pridanej hodnoty je mesiac, prípadne štvrťrok. Každé zdaňovacie obdobie sa posudzuje samostatne, napriek tomu koniec kalendárneho roka je významné obdobie aj pri tejto dani, nakoľko určité úkony sa realizujú len v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.
Aj tieto povinnosti si pripomenieme v rámci pripraveného seminára.
Program seminára:
1/Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Prehľad všetkých zmien, ktoré novelizácia obsahuje – 44 bodov
2/Kontrolný výkaz - § 78a, ktorý bude podávať každý platiteľ dane
vzor tlačiva, údaje, ktoré sa budú uvádzať v jednotlivých častiach A,B,C,D kontrolného výkazu
3/Koncoročné povinnosti pri dani z pridanej hodnoty
ako správne vypočítať koeficient pre pomerné uplatnenie odpočítania dane,
koncoročné vysporiadanie odpočtu dane
zmena účelu použitia investičného majetku, výpočet a koncoročné vysporiadanie dane alebo odpočtu
4/Informácia o zmenách v ďalších dôležitých zákonoch
zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o používaní ERP
5/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál – novelizáciu zákona o DPH s komentárom k jednotlivým zmenám.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!