O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:PROGRAM:
Začína sa školský rok 2012/2013...nárok na daňový bonus:
 začiatok vysokoškolského štúdia I.stupňa, II. stupňa, III.stupňa
 čo s obdobím medzi I. a II. stupňom vysokoškolského štúdia
 štandardná dĺžka štúdia
 sociálne štipendium – zásadná zmena

Vplyv novej sumy životného minima na:
 daňový bonus od 1.7. 2012
 nezdaniteľné časti základu dane v roku 2013
 milionársku daň

Zmeny v zákone o sociálnej poisťovni v roku 2013
 Zmeny v zákone o č. 461/2003 Z.z.
o odvody z dohôd – zamestnancov (popri zamestnaní), študentov, dôchodcov
o súbeh dohôd a poberania predčasného starobného dôchodku
o nový význam pravidelného a nepravidelného príjmu pri dohodách
o nárok na dávky týchto skupín poistencov pracujúcich na dohody
o maximálne vymeriavacie základy
o zmena v I. pilieri – valorizácia dôchodkov, dôchodkový vek, výpočet dôchodku

 ako sa pripraviť na tieto zmeny
 prechodné ustanovenia

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení
 zmeny od septembra 2012 a od začiatku roka 2013
 otvorenie II.piliera
 ako sa pripraviť na tieto zmeny, ako sa správne rozhodnúť
 prechodné ustanovenia

Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti v roku 2013
 navrhované zmeny v zákone o č. 595/2003 Z.z.
o odpočítateľná položka súvisiaca so zmenami v II.pilieri
o zrušenie rovnej dane
 ako sa pripraviť na tieto zmeny
 prechodné ustanovenia

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení v roku 2013:
 zmeny v zákone o č. 580/2004 Z.z.
 odvody z dohôd
o zmeny, ktoré sa týkajú zamestnancov, SZČO, samoplatiteľov
o maximálny vymeriavací základ
 ako sa pripraviť na tieto zmeny
 prechodné ustanovenia

Zákonník práce v roku 2013
 navrhované zmeny v Zákonníku práce
o pracovný pomer na dobu určitú
o práca nadčas
o súbeh výpovednej doby a odstupného
o zmena postavenia zástupcov zamestnancov
 ako sa pripraviť na tieto zmeny
 prechodné ustanovenia

Diskusia

Účastníci odborného seminára obdržia pracovný materiál na CD.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!