O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

SEMINÁR K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY – ČO MUSÍTE VEDIEŤ

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Je všeobecne známe, že podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty sú v SR tak rozšírené, že výber dane dosahuje len cca 70%. Táto skutočnosť spôsobuje obrovský výpadok príjmov štátu a je logické, že zo strany štátu musia byť realizované opatrenia za účelom obmedzenia podvodov. Tieto opatrenia prinesú aj zvýšenie počtu daňových kontrol. Aj platitelia dane, ktorí nie sú podvodníkmi, musia reagovať na túto situáciu a pripraviť sa na obhajobu svojej práce pri uplatňovaní pravidiel zákona o dani z pridanej hodnoty v praxi. Pre úspešné zvládnutie tejto úlohy je nevyhnutným predpokladom výborná znalosť zákona o dani z pridanej hodnoty.

Program seminára:

1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty - daňová povinnosť - ktoré obchody sa uvádzajú v daňovom priznaní k DPH, čo je predmetom dane, zdaniteľné plnenie, zdaniteľná osoba určenie miesta dodania pri tovare a miesto dodania pri službách
2. Nadobudnutie tovaru z členského štátu Európskej únie - v ktorých prípadoch je potrebné robiť samozdanenie v zmysle § 11 zákona
3. Samozdanenie v prípadoch prenosu daňovej povinnosti - v zmysle ustanovení § 69 ods. 2-15 zákona č.222/2004 Z.z.
4. Odpočítanie dane - podmienky vzniku práva na odpočítanie dane, čas, kedy si možno odpočet uplatniť, pomerné odpočítanie dane, koncoročné vysporiadanie odpočtu dane pri použití koeficientu, oprava odpočítanej dane
5. Daňová kontrola a sankcie - práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole, sankcie pri porušení povinností
6. Informácia o novelizácii zákona o DPH k 1.1.2014
7. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!