O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2012

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:1. Komu patria cestovné náhrady? Nárokové a nenárokové plnenia súvisiace s vyslaním
zamestnanca na pracovnú cestu.
2.Konatelia, štatutári, dohodári, podnikateľské subjekty a ostatné osoby v súčinnosti s personálnou pôsobnosťou zákona o cestovných náhradách
3. Čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby čas strávený na pracovnej ceste po pracovnej dobe - posúdenie nároku na nadčasovú prácu a výkon pracovnej cesty
4.Používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovných cestách - výpočet spotreby PHM, použitie správnej ceny PHM, technický preukaz motorového vozidla...... daň z motorových vozidiel používaných na pracovných cestách, dohoda o používaní MV...
5. Stravné pri zahraničných pracovných cestách v roku 2012 - Opatrenie MF SR č. 472/2011 s účinnosťou od 01.01. 2012. Stravné pri tuzemských pracovných cestách, náhrada za používanie súkromného motorového vozidla....
6. Krátenie stravného - kedy a prečo???? Z akej čiastky krátime stravné...
7. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste - zdaniteľný príjem zamestnanca... sociálne a zdravotné poistenie zo zdaniteľného príjmu
8.Stravné, vreckové a ostatné vedľajšie výdavky predložené na zúčtovanie v cudzej mene.
Používanie kurzov - kurz ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
výmenný kurz, kurz tzv. ľudovej tvorby a kurz ECB platný v 1.deň v mesiaci kedy zahraničná pracovná cesta začala. Stravné v inej mene .....
9.Náležitosti cestového príkazu a jeho správne vyúčtovanie....Zúčtovanie predpisov cestovných náhrad v sústave podvojného účtovníctva....
10. Otázky a diskusia účastníkov kurzu v oblasti cestovných náhrad pre tuzemské a zahraničné pracovné cesty...

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!