O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:PROGRAM:
1. Právne predpisy upravujúce účtovnú závierku v roku 2013
- základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej závierke, oboznámenie so zmenami
platnými pre rok 2013

2. Povinnosti účtovnej jednotky vyplývajúce zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
Riadna účtovná závierka, harmonogram zostavenia účtovnej závierky
- bilančná kontinuita, prípravné práce
- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2013
- kontrola správnosti odpisov, vysporiadanie účtov, ktoré nesmú vykazovať zostatok
- zúčtovanie výsledku hospodárenia za minulý rok

3. Zabezpečenie úplnosti a správnosti účtovníctva

4. Nevyfakturované dodávky, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie - nezávislosť
účtovného obdobia, inventarizácia majetku a záväzkov. Opravy chýb minulých období.
Dôležité a nevyhnutné účtovné operácie pri účtovnej závierke.

5. Prepočet cudzej meny na menu euro, najčastejšie chyby podľa jednotlivých účtových
tried

6. Predkladanie účtovnej závierky za rok 2013 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky),
register účtovných závierok, vznik mikro účtovnej jednotky. Rámcové informácie
o pripravovaných novelách účtovných predpisov v roku 2014

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!