O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

DLHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK. ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program:

▪ Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v zmysle aktuálnych právnych predpisov
▪ Aktuálne zmeny v odpisovaní majetku v roku 2012 – legislatívna úprava
▪ Oceňovanie majetku, zaraďovanie majetku do používania
▪ Špecifiká oceňovania nehmotného majetku
▪ Nové postupy pri odpisovaní hmotného majetku na účtovné a daňové účely
▪ Zaraďovanie do odpisových skupín v zmysle zákona o dani z príjmov
▪ Metódy odpisovania /účtovné, daňové/ rovnomerné a zrýchlené odpisovanie hmotného
majetku
▪ Plán účtovných odpisov – vecný a metodický obsah odpisového plánu
▪ Technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, oprava odpisového majetku
▪ Osobitné formy odpisovania – leasing /zmeny v roku 2012/
▪ Opravné položky k odpisovanému majetku
▪ Tvorba interných predpisov v zmysle zákona o účtovníctve pre odpisovanie a evidenciu
majetku
▪ Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku na účely zákona o daniach z príjmov
▪ Praktické príklady zaradenia majetku na účely odpisovania
▪ Inventarizácia dlhodobého majetku
▪ Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára
•Predaj a kúpa podniku, nepeňažný vklad, zlúčenie, splynutie a rozdelenie – vplyv na odpisy a zostatkové ceny z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov.
•PPP projekty ako nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva a zákona o dani z príjmov.
• Modelové situácie na technické zhodnotenie, modernizáciu, rekonštrukciu majetku.
•Vyradenie DHM a NM z účtovníctva účtovnej jednotky a jeho vplyv na základ dane.
•Inventúra a inventarizácia DHM a NM.
•Konkrétne príklady z praxe s riešením problémov účastníkov seminára

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!