O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Jednoduché účtovníctvo a daňové minimum
6.3.2013

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Ministerstvo školstva SR
 
Popis:Cieľom kurzu je:

odovzdať vám maximum znalostí, aby ste sa stali samostatnými účtovníkmi v praxi - odborníkmi na jednoduché účtovníctvo podnikateľov. Keďže účtovníctvo podlieha zákonom, našim cieľom je zoznámiť vás so súvisiacou legislatívou. Získate účtovné vedomosti založené na Opatrení Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a závierke v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov (na tejto stránke nižšie uvádzame plný názov opatrenia). EDU-LAND vás pripraví nielen na samotné účtovanie, ale dozviete sa čo sú to účtovné doklady, aké náležitosti musia spĺňať, ako a kde sa evidujú, aké základné tlačivá potrebujete k svojej práci a mnoho ďalších informácií.
Z obsahu kurzu Jednoduché účtovníctvo podnikateľov:

deň uskutočnenia účtovného prípadu
peňažný denník
kniha pohľadávok a kniha záväzkov
pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
otvorenie a uzavretie účtovných kníh
zásady pre členenie majetku a záväzkov
dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
zásoby
finančný majetok
rezervy
špeciality: leasing, dotácie, DPH, odpisovanie, cudzia mena
účtovná závierka a daňové priznanie

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!