O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

kurz PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Účtovník - akreditované vzdelávanie : PU od základov po uzávierku. Osvedčenie platné v SR.

Dátum konania:20. 09. 2022 - 15. 12. 2022
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám.SNP 25, Zvolen
Počet hodín:130 vyučovacích hodín PU + v prípade záujmu 10 VH prax - automatizované spracovanie na PC
Cena:v texte
Cieľová skupina:Kurz je určený nezamestnaným, absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre spracovanie a vedenie účtovnej a ekonomickej agendy v praxi.
Kurz je vhodný aj pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.
Registrácia:on-line, mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
organizátor si vyhradzuje právo nezrealizovať kurz pri účasti menej ako 6 záujemcov, inak dohoda
Lektor:Ing.Mgr.P.Gábor
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Ministerstvo školstva SR

Dni a časy konania:úvodné stretnutie - záväzne prihlásených budeme včas informovať
predpokladaný rozvrh : utorok a štvrtok v čase 16 - 20 hod, možnosť stretnutia aj v piatok a cez víkendy, inak sa konečný rozvrh dohodne podľa možností zúčastnených na úvodnom stretnutí
Popis:PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - 130 vyuč.hodín

Cieľ: - realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
- vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
- vystavovať účtovné doklady
- účtovať bežné účtovné prípady firmy
- viesť účtovnú a štatistickú agendu
- ovládať techniku účtovnej uzávierky
- zostavenie účtovnej uzávierky

Metódy výučby: pri realizácii kurzu sa strieda výklad lektora s praktickými cvičeniami, samostatnou prácou poslucháčov a riešením konkrétnych príkladov doplnených odborným poradenstvom
Učebný plán: Úvod
Zákon o účtovníctve
Pravidlá účtovania
Majetok
Účtovné triedy 0-6
Účtovná uzávierka, závierka
Komplexný príklad

CENA : 660,- €
možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 420,- eur
INAK po dohode akceptujeme aj formu 2 splátok

Automatizované spracovanie na PC (podľa záujmu) 10 vyučov.hod. s možnosťou získania certifikátu SW KROS
požadujeme vlastný notebook
ukážka praktického cvičenia

CENA CELKOM za 140 VH : 680,- €
možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 440,- eur

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia ak sa nedohodne inak.
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
Spôsob ukončenia:záverečný test, vypracovanie súvislého príkladu
Profil absolventa:Absolvent kurzu sa môže uplatniť ako účtovník, asistent manažéra, administratívno-hospodársky pracovník, živnostník samostatne vedúci účtovníctvo.
 
Prílohy:AVZV vzd-progr-prihl-podm.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: