O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

novela Zákonníka práce účinná od 1.4.2011

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:- Návrat do zamestnania po skončení materskej, rodičovskej dovolenky
- Povinnosť zamestnankyne počas trvania materskej, rodičovskej dovolenky
- Návrat do zamestnania po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre odborovú organizáciu
- Nové vymedzenie závislej práce a jej vplyv na zamestnávateľskú prax
- Zmenená definícia vedúceho zamestnanca
- Skúšobná doba, predĺženie skúšobnej doby o prekážky na strane zamestnávateľa, tehotná zamestnankyňa
- odstúpenie od pracovnej zmluvy zamestnávateľom
- Pracovný pomer na dobu určitú
- Delené pracovné miesto
- Nové podmienky pre agentúry dočasného zamestnávania
- Odstúpenie zamestnávateľom od pracovnej zmluvy
- Výpovedná doba
- Hromadné prepúšťanie
- Odstupné a odchodné
- Výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru
- Pružný pracovný čas
- Dovolenka
- Mzda za prácu nadčas
- Dôležité osobné prekážky v práci
- Prekážky na strane zamestnávateľa
- Výkon práce
- Materská dovolenka a rodičovská dovolenka
- Vzťah zamestnávateľa a odborovej organizácie, zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka
- Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2011
- Zdravotné poistenie z príjmu z prenájmu – krátke trvanie ( § 10b )
- Nezaopatrené dieťa – študent do dovŕšenie 30 rokov veku ( § 11 )
- Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – radostná správa pre mzdárky ( § 19 )
- Vykazovanie poistného – pozor nové povinnosti zamestnávateľa ( § 20 )
- Oznamovacie povinnosti poistencov zamestnaných v zahraničí
- daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, hranicu zdaniteľných príjmov, milionársku daň
- výpočet sumy zrážky zo mzdy
- rodičovský príspevok, prídavok na dieťa
- podmienku pre priznanie predčasného starobného dôchodku
- so skončením strednej školy
- so skončením vysokoškolského štúdia I. / II. / III. stupňa

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!