O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty
Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľne a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravné od 01.01.2022

AV   >   Kariéra   >   Poradenstvo
Dátum konania:29. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Miesto konania:Martin,konkrétne miesto upresníme v priebehu septembra
Počet hodín:Ing. Miriam Matisová, Benefit Consult
Cena:49,00
Registrácia:priebežne - mail, telefonicky, osobne

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie - je možné vyslať náhradníka v prípade nepredvídaných okolností
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia.
V prípade požiadavky vystavenia faktúry, prosíme včas zaslať fakturačné údaje.


Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:piatok, 29.10. 2021 od 9.00 hod.
Popis:PROGRAM :

1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2021 , prehľad právnych predpisov
- Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.
- Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)

2.Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu - náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy.
„Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty“

3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
- čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
- posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
- evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
- neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

4. Pravidelné pracovisko zamestnanca.(vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
- povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ...

6. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady.....(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby....)

7. Používanie súkromných, služobných motorových vozidiel na pracovných cestách - dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady .... posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte....


8 . Praktické informácie - cestovné náhrady - stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách

9. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.
- cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
- deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy... praktické otázky a diskusia účastníkov seminára

10. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
- § 5 stravné TPC, príklady
- § 13 stravné ZPC, príklady
- PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie.....
- vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
- vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie
- Interná dokumentácia účtovných jednotiek v oblasti cestovných náhrad

K semináru obdržia účastníci aj pracovný materiál

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: