O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2012

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program:

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2012. „Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch....“„Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2012“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň...“ Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a manžela/ku v závislosti od základu dane z aktívnych príjmov. Podmienky nároku na daňový bonus a zamestnaneckú prémiu. Zohľadnenie preplatkov a nedoplatkov poistného pri ročnom zúčtovaní dane. Minimálna výška dane. Daňová povinnosť poberateľov dôchodkov a cudzincov. Hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2012.
2. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012 predkladaný príslušnému ÚPSVR. Splnenie povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím po ukončení zdaňovacieho obdobia náhradným spôsobom a vzájomnou kombináciou možností plnenia tejto povinnosti.
3. Zmeny pri výpočte čistej mzdy od 1.1.2013 /Príklady/.
 Príjmy zo závislej činnosti zdaňované progresívnou, zrážkovou a osobitnou sadzbou dane a príjmy oslobodené od dane. Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2013, daňové zvýhodnenie pri platení dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia a podmienky nároku na daňový bonus podľa novely zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2013.
 Minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenia zamestnancov podľa Zákonníka práce od 1.1.2013.
 Maximálne a minimálne vymeriavacie základy od 1.1.2013. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení u zamestnancov, SZČO, samoplatiteľov, autorov, poberateľov dôchodkov a dobrovoľne poistených osôb.
 Zmeny v prihlasovacích a odhlasovacích povinnostiach do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
 Dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov od 1.1.2013. Podmienky uzatvárania dohôd a pracovnoprávne nároky z nich plynúce. Pravidelný a nepravidelný príjem pri prácach na základe dohôd, výnimky z platenia poistného u študentov a poberateľov dôchodkov.
 Zmeny v určovaní pravdepodobného vymeriavacieho základu a rozhodujúceho obdobia na účely výpočtu nemocenských dávok (aj z dohôd). Zmeny v podmienkach nároku na dôchodkové dávky a dávky v nezamestnanosti.




4. Zmeny v Zákonníku práce a ich vplyv na odmeňovanie zamestnancov od 1.1.2013. Podmienky pôsobenia odborovej organizácie a zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa. Skúšobná doba, pracovný pomer na dobu určitú, odstupné, odchodné,
pracovný čas a nadčasová práca, rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného
času, konto pracovného času, určenie priemerného zárobku na účely výpočtu náhrady
mzdy, prekážky v práci, atď...
5. Aktuálne informácie.
6. Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!