O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov účtujúcich v sústave PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program seminára:

1.Povinnosti účtovnej jednotky vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a platných postupov účtovania pre podnikateľov, metódy a zásady, interné smernice.

2.Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ
účtovanie zákazkovej výroby, účtovanie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, niektoré špeciálne účtovné prípady (napr. predaj cez zľavový portál)

3. Zabezpečenie verného a pravdivého
obrazu účtovníctva k 31.12.2011 bilančná kontinuita - kontrola otvorenia účtovných kníh k 1.1.2011, inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, cestovné náhrady v zmysle zmeny zákona o cestovných náhradách

4. Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov:
časové rozlíšenie, tvorba rezerv, reálne ocenenie vybraných druhov majetku a záväzkov, kurzové rozdiely realizované a nerealizované, opravné položky, daň z príjmov splatná a odložená

5. Upravujúce závierkové účtovné prípady. informácie, týkajúce sa stavu ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia ÚZ, uzatvorenie účtovných kníh.

6. Vplyv niektorých závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov na základ dane z príjmov PO

7. Účtovná závierka
Účtovné výkazy, poznámky k účtovnej závierke, obsah a jej zostavenie, schvaľovanie účtovnej závierky, zverejňovanie údajov, znovu otvorenie účtovných kníh.


Účastníci seminára obdržia materiál.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!