O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Základy podvojného účtovníctva
6.3.2013

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Z obsahu kurzu Podvojné účtovníctvo podnikateľov:

Zákon o účtovníctve - podstatné ustanovenia
deň uskutočnenia účtovného prípadu
účtový rozvrh
otvorenie a uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka
zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
účtovanie dane z príjmov, inventarizačných rozdielov
zásady pre členenie majetku a záväzkov
zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek a pre tvorbu a použitie rezerv
postupy účtovania pri oceňovaní majetku
účtovanie leasingu (finančného prenájmu)
účtové triedy 0 až 7 (dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, uzávierkové účty a podsúvahové účty)
daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!