O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Pracovné právo v personálnom riadení

AV   >   Kariéra   >   Manažment
Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Akreditácia:Ministerstvo školstva SR
 
Popis:Počet hodín: 140
Cieľ: Cieľom kurzu je predložiť výklad pracovného práva Slovenskej republiky a medzinárodného pracovného práva. Súčasťou kurzu je aj vymedzenie systémových vzťahov pracovného práva v personálnych činnostiach najmä s :
a/ právom sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia,
b/ aplikáciou a súdnou praxou i s pracovnoprávnou judikatúrou,
c/ princípmi personalistiky, riadenia a sociálnej psychológie.

Súčasťou osnov kurzu je aj výklad medzinárodného pracovného práva, práva Európskej únie, Rady Európy, medzinárodných dokumentov v oblasti sociálnych a ekonomických práv, Medzinárodnej organizácie práce a Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia.

Metódy výučby: lektorské prednášky, semináre, panelové diskusie, priebežné skúšky a záverečné skúšky, praktické cvičenia a predloženie i obhajoba záverečných prác.
Učebný plán: Pracovné právo
Medzinárodné pracovné právo
Úvod do personalistiky a do teórie personálneho riadenia
Sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie v personálnych činnostiach
Pracovnoprávna judikatúra a aplikačná a súdna prax
Úvod do sociálnej psychológie

Popis: Kurz pracovného práva je orientovaný na oblasť aplikácie a realizácie všeobecne záväzných normatívnych právnych aktov pracovného práva v podmienkach zamestnávateľských organizácií, ale aj na úrovni ostatných subjektov pracovného práva a účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. Výkon týchto aktivít je zverený špecializovaným orgánom uvedených subjektov a realizuje sa najmä v oblastiach personalistiky a personálneho riadenia.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!