O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

LEKTOR (Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých)
Akreditované vzdelávanie - manažér / lektor vzdelávania. Osvedčenie platné v SR.

Dátum konania:15. 08. 2022 - 16. 09. 2022
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25, Zvolen, resp. v zmysle požiadavky
Počet hodín:102 vyučovacích hodín
Cena:580,- eur AVŠAK je možná zľava za platbu celkom vopred
Cieľová skupina:Osoby pôsobiace ako lektori alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých
Registrácia:on-line, telefonicky, mailom, osobne v AV Zvolen
Zľavy:cena po uplatnenej zľave 320,- €
AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor: Mgr.L.Horánsky / PaedDr.D.Novodomcová / Mgr.V.Maňková
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Ministerstvo školstva SR

Dni a časy konania:organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí podľa možností účastníkov a lektorov kurzu
predpokladaný rozvrh v doobedňajších hodinách
Popis:Počet hodín: 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne)
Cieľ kurzu: - poznať zákonitosti vzdelávania dospelých
- vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
- poznať zákonitosti tvorby učiva
- vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
- vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
- naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
- spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
- vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
- poznať zásady hodnotenia účastníkov
- poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
- vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.

Metódy výučby: cca polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.

Pre začiatkom kurzu prosíme vyplniť a zaslať vstupný dotazník. Ďakujeme.

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
Spôsob ukončenia:Záverečná skúška pozostáva z testu, hodnotenia zadaných úloh, práce a rozboru lektorského vystúpenia každého účastníka.
Profil absolventa:Absolvent môže vzdelávať dospelých poslucháčov vo svojom odbore na úrovni získaného odborného vzdelania.
 
Prílohy:AVZV vzd-progr-prihl-podm.pdf
Vstupny_dotaznik_ucastnika.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Zvolen19. 9. 2022 - 31. 10. 2022