O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

kurz : AKADÉMIA PRE MANAŽÉROV
Rast firmy je o ľuďoch. Vždy je vhodné získavať ďalšie poznaky a skúsenosti.

AV   >   Manažment   >   Manažment
Dátum konania:07. 10. 2019 - 17. 10. 2019
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:430,- € (individuálne bloky vzdelávania 95,-€) / osoba
Cieľová skupina:1/ manažéri na základnej resp. strednej úrovni riadenia, pre ostatných záujemcov
2/ riadiacich pracovníci, ktorí si potrebujú vybudovať autoritu v pracovnom kolektíve,
3/ všetci, ktorých ponúkané témy oslovia ako celok, alebo len vybrané témy
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Lektor:kolektív
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:upresníme včas podľa záujmu a dohody
Popis:Cieľ :
Poskytnúť blok vzdelávania pre existujúcich alebo budúcich manažérov, ktorí potrebujú zdokonaliť svoje zručnosti, alebo ich cieľom je byť neustále v procese celoživotného vzdelávania
Osvojiť si techniky manažérskej práce pri riadení ľudí, zvládať konfliktné situácie, mať základný ekonomický prehľad, získať prehľad o možnostiach excelu v procese riadenia
Absolvovaním školenia eliminovať riziká pri manažérskom rozhodovaní, vybudovať si správne manažérske postoje

PROGRAM - 5 stretnutí

1/ Rozvoj osobnosti
2/ Manažérske účtovníctvo
3/ Excel pre manažérov
4/ Rozvoj riadiacich kompetencií
5/ Manažment riadenia v praxi

Forma školenia
Školenia sú realizované prednáškou, cvičeniami a koučovaním
Pozornosť je venovaná nácviku praktických zručností, motivácii a významným prvkom je spätná väzba.
Účastník si na záver vypracuje záverečnú správu školenia a sebahodnotenia, typologický profil manažéra

všetko podrobnejšie v prílohe

PO DOHODE S AV je možnosť zrealizovať / zúčastniť sa len jednej témy, ALEBO školenie zrealizovať ako firemné vzdelávanie

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
 
Prílohy:aaKURZ Akademia pre manazerov.pdf
AVZV vzd-progr-prihl-podm.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: