O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

EXTERNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA
3-ročné štúdium popri zamestnaní ukončené maturitnou skúškou.

Dátum konania:02. 09. 2021 - 28. 06. 2024
Miesto konania:Čadca
Cieľová skupina:Absolventi 3 ročných učebných odborov ukončených záverečnou skúškou resp. osoby s neukončený SŠ vzdelaním.
Všetci, ktoré potrebujú získať maturitu v ekonomickom odbore.
Registrácia:prijímanie prihlášok máj 2021
Na objednávku:nie

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Ministerstvo školstva SR

Dni a časy konania:Sobota
Popis:Diaľkové externé štúdium víkendovou formou - soboty.
Študijný odbor 6317 obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým
všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských
funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve,
cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe.
Spôsob ukončenia:Maturitná skúška
Profil absolventa:Absolvent študijného odboru 6317 obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný so
všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností
spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských
funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve,
cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe. Základné informácie vie
posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.
 
Prílohy:INFORMÁCIE O EXTERNOM MATURITNOM ŠTÚDIU Čadca.docx
Prihláška externá maturita.docx

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: