O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie v oblasti tlakových zariadení skupina 02.2. osoby na obsluhu

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Národný inšpektorát práce
 
Popis:Metódy výučby: prednáška – ako najbežnejšia frontálna (masová) organizačná forma vzdelávania, ktorá je vhodná najmä vtedy keď je potrebné ozrejmiť novú problematiku väčšiemu počtu osôb,
- odborný kurz – samostatná vzdelávacia forma zložená z viacerých výučbových jednotiek (lekcií, prednášok, cvičení, seminárov, študijných úloh, a pod.), ktoré na seba bezprostredne naväzujú alebo sa periodicky opakujú,
- seminár – vzdelávanie malých skupín, kde sa vyžaduje aktivita a samostatná práca študujúcich. Lektor je v úlohe organizátora a koordinátora,
- workshop – jedná sa o skupinové riešenie problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene názorov a porovnávaniu, s cieľom nájdenia optimálnych riešení,
- konzultácie – vzájomné konzultovanie pracovných postupov a vzájomné ovplyvňovanie medzi vzdelávaným a vzdelávateľom,
- diskusia – vzájomné rozoberanie problémov všetkými účastníkmi kurzu,
- samoštúdium,
- odborný videoprogram,
- záverečná písomná, testová a ústna skúška
Organizácia kurzu: Číslo oprávnenia: VVZ-000152-06-02.2

Popis: Prostredníctvom odbornej prípravy sa osoby poverené obsluhou zariadenia oboznámia, alebo si doplnia vedomosti, s tými predpismi z hľadiska BOZP a ustanovenými technickými podmienkami pre prevádzkovanie tlakových zariadení, ktorých znalosť je pri výkone ich pracovnej činnosti nevyhnutná.
Touto odbornou prípravou sa zo strany zamestnávateľa zabezpečuje plnenie príslušných ustanovení zákonných predpisov a to najmä zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 6.
Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!