O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Nemčina pre opatrovateľskú prax

AV   >   Nemčina   >   Dospelí   >   Špecializovaný jazyk
Dátum konania:23. 03. 2020 - 29. 05. 2020
Miesto konania:AV NOVOHRAD, LC
Počet hodín:90
Cena:180,- eur
Cieľová skupina:Záujemcovia o prácu opatrovateľov / opatrovateliek v nemecky hovoriacom prostredí.
Registrácia:priebežne
Lektor:Mgr. Henrieta Hukelová
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:podľa dohody
Popis:Kurz nemčiny zameraný na oblasť opatrovateľstva, ktorého cieľom je pripraviť poslucháčov na celkom jednoduchú predovšetkým ústnu komunikáciu v rámci uvedenej profesie a bežného spoločenského styku.
Spôsob ukončenia:Písomnou a ústnou skúškou.
Písomná časť skúšky preverí kompetencie absolventa porozumieť jednoducho formulované písané a hovorené slovo a ovládanie prebraných gramatických javov nevyhnutých na jednoduché korektné vyjadrovanie.

Ústna časť realizovaná formou jednoduchých dialógov a navodzovania situácií vyskytujúcich sa v uvedenej profesii a bežnom spoločenskom styku overí schopnosť jednoduchým spôsobom komunikovať.
Profil absolventa:Absolvent kurzu je pripravený
- poskytnúť základné informácie o sebe a svojej rodine, o svojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach,

- jednoduchými otázkami získavať informácie o osobách, predmetoch, cenách materiáloch, funkciách, úlohách, ktoré mu boli zverené, a sám informácie dávať,

- pracovať s ľuďmi, ktorým poskytuje starostlivosť, pretože rozumie ich požiadavkám, pokynom a sám im vie udeľovať pokyny, upozorniť na niečo, prípadne varovať pred niečím,

- viesť jednoduchú komunikáciu na bežné témy, vyjadriť svoje pocity a postoje k bežným javom,

- prispôsobiť sa jednoduchým spoločenským konvenciám

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Akadémia vzdelávania Michalovce18. 3. 2020 - 25. 5. 2020
Zvolen1. 4. 2020 - 30. 6. 2020
Zvolen1. 7. 2020 - 31. 8. 2020