O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Príprava na pracovný pohovor v nemčine
Nemčina pre záujemcov o prácu , resp študijný pohovor = šťastie praje pripraveným

AV   >   Nemčina   >   Dospelí   >   Obchodný jazyk
Dátum konania:04. 07. 2022 - 26. 08. 2022
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám.SNP 25, ZV / ONLINE
Počet hodín:24 VH / individuálna DOHODA / individuálne požiadavky
Cena:75,- pre skupinu 5 a viac účastníkov, individuálne 15,- eur / 60 min
Cieľová skupina:Dospelí záujemcovia o prácu v nemecky hovoriacich krajinách, resp. v nemecky hovoriacich firmách a spoločnostiach na Slovensku. Študenti pripravujúci sa na študijný pohovor.
Registrácia:online, telefonicky, mailom
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Na objednávku:nie

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:organizácia sa dohodne na úvodnom stretnutí
študujte v skupine, alebo okamžite individuálne
Popis:Požadované vstupné jazykové kompetencie sú na stupni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca (mierne pokročilí)

Vzdelávanie je zamerané na slovnú zásobu a komunikáciu počas pracovného pohovoru v nemeckom jazyku. Cieľom je dosiahnuť pohotovosť a plynulosť vyjadrovania sa počas pohovoru, zdokonalenie schopnosti reagovať na otázky, zlepšenie komunikačných zručností aj porozumenia hovoreného slova, rozšírenie slovnej zásoby, podpora kreativity a argumentácie účastníkov kurzu. Výrazný dôraz sa počas vyučovania kladie na hovorenie a počúvanie s porozumením (vrátane videonahrávok pohovorov rodenými nemecky hovoriacimi). Využívajú sa modelové situácie a riadený rozhovor. K dispozícii sú učebné materiály v tlačenej a elektronickej forme.
Profil absolventa:Absolvent je pripravený na pracovný pohovor v nemeckom jazyku, vie sa prezentovať a pohotovo komunikovať.
 
Prílohy:AV Podrobnejší popis kurzu.doc
AVZV jaz-kurz-prihl-podm.pdf
Inhalt des Deutschkurses - Vorbereitung für einen Vorstellungsgespräch.doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Zvolen12. 9. 2022 - 28. 10. 2022