O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Rozvoj cestovného ruchu v obci, meste, regióne

AV   >   Odborné profesie   >   Služby
Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Akreditácia:Ministerstvo školstva SR
 
Popis:Cieľ vzdelávacej aktivity (vzdelávania):
Vedenie obce, jej starosta, obecné či mestské zastupiteľstvo, majú za úlohu všemožne podporovať aktivity, ktoré môžu mestu či obci poslúžiť, pričom ich životaschopnosť nie je len vecou obce, ale i samotných podnikateľov. Mesto i obec má často i svoje hospodárstvo - lesy, technické služby, bytové kapacity, no ich skutočný hospodársky život bude tvoriť činnosť podnikateľov, družstevných, súkromných, účastinných a iných spoločností podnikov. Vedenie obce a mesta má preto obrovskú zodpovednosť, aby svojimi impulzami do rozvoja hospodárstva bolo garantom ich napredovania, garantom rozvoja a rastu životnej úrovne obyvateľov.
Každá obec i mesto má svoje zvláštnosti, charakter, ktorý určuje jeho poloha, osobitnosti, kultúra obce a jej obyvateľov, ich mentalita, historické podmienky a predovšetkým, úroveň hospodárstva. Obec musí mať niečo, čo spája všetkých jej obyvateľov, priťahuje ich a robí z nich lokálpatriotov, hrdých na svoju obec. Toto fluidum dediny a mesta potom priťahuje návštevníkov zo Slovenska ako aj z cudziny, vzbudzuje záujem, dáva podnet k rozvíjaniu turizmu. Prvým krokom primátorov, starostov, zastupiteľstiev miest a obcí bude, aby z tvorivých, pracovitých, iniciatívnych, samostatných a zaujatých ľudí vytvorili komisiu obec pre turistický ruch. Mali by v nej byť právnik, ekonóm, odborník v turistike a ďalší schopní a organizačne zdatní ľudia.
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s podmienkami výberu a stavby príslušného projektu v oblasti vidieckeho turizmu a agroturizmu. Pre svoje zámery budú pripravení na využívanie fondov EU, ktoré poskytujú finančné prostriedky za určitých pravidiel na Slovensku.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!