O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Kurz opatrovania
Akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum konania:25. 11. 2019 - 13. 01. 2020
Počet hodín:220
Cena:230,-
Cieľová skupina:Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Opatrovateľstvo sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto služby. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.
Registrácia:priebežne
Na objednávku:nie

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dni a časy konania:denne od 8.00
Popis:Počet hodín : 220 (teoretická časť-80 vyučovacích hodín, praktická časť-50 hodín, odborná prax-90 hodín)
Cieľ: Cieľom kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.
Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Opatrovateľstvo sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto služby. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.

Vďaka spolupráci s rakúskym partnerom disponujeme aj rakúskym know-how z tejto oblasti. Ponúkame produkt, ktorý je uznávaný aj v Rakúsku a naši absolventi spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre prácu v tejto profesií. Úspešní absolventi ovládajúci základy nemeckého jazyka majú taktiež možnosť legálne sa zamestnať prostredníctvom nášho rakúskeho partnera.

Opatrovateľské kurzy sú od roku 2005 jednými z našich najúspešnejších akreditovaných kurzov (5924 úspešných absolventov za posledných päť rokov).
Spôsob ukončenia:Podmienkou pre ukončenie kurzu je úspešné absolvovanie písomnej a praktickej skúšky.
Profil absolventa:Absolvent bude pripravený na osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: