O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Maďarský jazyk
Maďarčina pre začiatočníkov

Dátum konania:08. 04. 2019 - 28. 06. 2019
Miesto konania:AV NOVOHRAD, LC
Počet hodín:50
Cena:140,- eur
Cieľová skupina:Dospelí a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov.
Registrácia:priebežne
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:podľa dohody
Popis:Modulový kurz všeobecnej maďarčiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Tri moduly, každý v rozsahu 100 vyučovacích hodín, vedú k dosiahnutiu jazykových kompetencií na vedomostných stupňoch A1, A2, B1 SERR. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Spôsob ukončenia:Záverečný test.
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1.
Profil absolventa:Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: