O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Ruský jazyk
Jazykový kurz všeobecnej ruštiny pre začiatočníkov aj pokročilých

AV   >   Ostatné jazyky   >   Ruština
Dátum konania:19. 09. 2022 - 21. 12. 2022
Miesto konania:AV Zvolen, Námestie SNP 25, ZV / ONLINE
Počet hodín:48 vyučovacích hodín, spravidla 2x2 vyuč.hod / týždeň, inak dohodou
Cena:180,- € (skupina od 4 účastníkov), možnosť 2 splátok, pri platbe celkom - vopred = nová cena 165,-€, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min
Cieľová skupina:dospeli a mladí ľudia
Registrácia:osbne, telefonicky, mailom v AV Zvolen
pri prihlasovaní prosíme - označte svoju jazykovú úroveň : začiatočník / mierne-stredne pokročilí...., resp urobte si on-line test na stránke
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:organizácia sa dohodne na úvodnom stretnutí
Popis:Kurz ruštiny je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu účastníkov jazykového vzdelávania. Pozostáva z ôsmich modulov - od A1 po B2.
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Spôsob ukončenia:Záverečný test.
Skúška z ruského jazyka na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2, B1, B2
Profil absolventa:Absolvent jednotlivých modulov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.
 
Prílohy:AVZV jaz-kurz-prihl-podm.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: