O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Ruský jazyk
Kurz všeobecnej ruštiny

AV   >   Ostatné jazyky   >   Ruština
Dátum konania:25. 09. 2017 - 13. 12. 2017
Miesto konania:Levice
Počet hodín:50
Cieľová skupina:dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:podľa dohody skupiny - 2x týždenne
Kurz otvárame pri dostatočnom počte záujemcov, preto sa informujte!
Popis:Kurz je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Pozostáva z ôsmich modulov - od A1 po B2 po 55 hodín každý.
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Spôsob ukončenia:Záverečný test.
Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca – A1,A2, B1, B2
Profil absolventa:Absolvent jednotlivých modulov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Zvolen2. 7. 2018 - 31. 8. 2018
Zvolen10. 9. 2018 - 20. 12. 2018