O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno-vzdelávacom procese
aktualizačné kontinuálne vzdelávanie

Dátum konania:15. 10. 2018 - 23. 10. 2018
Počet hodín:40 / 11 kreditov /
Cena:95€
Cieľová skupina:učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľa pre vyššie odborné vzdelávanie
Lektor:Mgr. Ľudmila Maitnerová
Na objednávku:áno

Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Dni a časy konania:25.2. až 1.3. ; 11.3.,12.3., 15.3. a 18.3.2019- otvárame pri dostatočnom počte účastníkov / min 7 /
Popis:Obsahová náplň :
Teoretické východiská.
Vybrané aktivizujúce metódy v edukačnom procese :
Problémová metóda
Metódy rozvoja tvorivého myslenia
Hra ako motivačná didaktická metóda (Interaktívne, neinteraktívne hry )
Dialogické (diskusné) metódy
Metódy rozvoja kritického myslenia - sokratovská metóda
Situačné metódy (riešenie konkrétnych reálnych životných situácií)
Inscenačné metódy alebo hranie rolí (sociálne učenie v modelových situáciách)
Kritériá evalvácie aktivizujúcich metód v edukácii
 
Prílohy:Prihláška pedagógovia IAM.docx

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: