O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Ako postupovať pri kúpe, predaji a nájme nehnuteľností, stavebný zákon a oceňovanie nehnuteľností

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Seminár je zameraný na získanie, resp. prehĺbenie vedomostí problematiky „realít", na ozrejmenie základných pojmov, na prácu s informáciami katastra a na množstvo praktických príkladov a poznatkov z praxe.

Nosnou témou je aplikácia vybraných statí zákonov a vyhlášok v praxi, jedná sa o zákony o katastri nehnuteľností č. 162/95 v pl. znení, občiansky zákonník č. 40/1964 v pl. znení, zákon o vlastníctve bytov č. 182/93 v pl. znení, stavebný zákon č. 50/1976 v pl. znení a zákon a vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č. 492/2004 v pl. znení.

Osnova seminára:

1. Kataster nehnuteľností
• údaje katastrálneho operátu
• práca s geodetickými a opisnými údajmi, s geometrickými plánmi
• katastrálne konanie, písomné a elektronické podanie, prerušenie a zastavenie konania
• zápis práv k nehnuteľnostiam, náležitosti, praktické príklady
• názorné ukážky

2. Občiansky zákonník
• občiansko-právne vzťahy a ich účastníci
• právne úkony, vznik, zmena alebo zánik práv k nehnuteľnostiam, zmluvy
• vlastnícke právo, spoluvlastníctvo, práva k cudzím veciam
• vecné bremená
• nájmy
• názorné ukážky

3. Vlastníctvo bytov
• základné pojmy, správa bytu, zákonné práva a vecné bremená
• názorné ukážky

4. Stavebný zákon
• základné pojmy
• územné, stavebné, kolaudačné konanie, konanie o odstránení stavieb
• názorné ukážky

5. Oceňovanie nehnuteľností
• metodika tvorby ceny
• hlavné parametre ovplyvňujúce hodnotu nehnuteľnosti
• názorné ukážky

Pracovný materiál spolu s príkladovou časťou (cca. 50 strán)

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!