O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

ZÁKONNÍK PRÁCE V ROKU 2012 V PODMIENKACH DOMOVOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program:

 Pracovný pomer
Pracovná zmluva:
- možnosť odstúpiť od pracovnej zmluvy
- skúšobná doba a tiež skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
- pracovný pomer na určitú dobu
- pracovný pomer na kratší pracovný čas a tiež dovolenka pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas
- delené pracovné miesto
- dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
- skončenie pracovného pomeru (dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď a výpovedné doby, okamžité skončenie pracovného pomeru)
- hromadné prepúšťanie
- nárok zamestnanca na odstupné a odchodné
- výkon inej zárobkovej činnosti
 Pracovný čas a čas odpočinku
- rozsah týždenného pracovného času (ustanovený týždenný pracovný čas, určený týždenný pracovný čas, priemerný týždenný pracovný čas
- rozvrhnutie pracovného času ( rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie)
- konto pracovného času
- pružný pracovný čas
- nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni (podmienky poskytnutia, možnosť výnimiek, náhradný odpočinok)
- pracovná pohotovosť (započítanie pracovnej pohotovosti do pracovného času, pracovná pohotovosť na pracovisku a mimo pracoviska, rozsah pracovnej pohotovosti)
- pracovný nadčas
- nočná práca
 Dovolenka
- vznik nároku na dovolenku
- výmera dovolenky
- krátenie dovolenky
- čerpanie dovolenky
- náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 Mzda
- mzda za prácu nadčas
- povinnosť zamestnávateľa vydávať doklad o vyplácanej mzde
 Prekážky v práci
- prekážky v práci na strane zamestnanca
- dočasné prerušenie výkonu práce
- prekážky v práci na strane zamestnávateľa – tzv. flexikonto
- výkon práce, čo sa považuje za výkon práce, keď zamestnanec nevykonáva prácu a čo sa považuje za výkon práce pre účely dovolenky
- materská a rodičovská dovolenka
 Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov seminára

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!