O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

ZÁKONNÍK PRÁCE
Zmeny Zákonníka práce v roku 2018

Dátum konania:26. 04. 2018 - 26. 04. 2018
Miesto konania:v Martine / konkrétne miesto upresníme podľa počtu prihlásených účastníkov /
Cena:45€
Cieľová skupina:Seminár je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, osobným úradom, manažérom ľudských zdrojov zo súkromného ako aj z verejného sektoru, špecialistom v oblasti práce a miezd.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami v súvislosti s novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť 1. mája 2018, a to predovšetkým v prípade nových mzdových zvýhodnení za prácu počas víkendov, zvýšenia mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok a v noci a zavedenia 13. a 14. platov.

V tejto súvislosti dochádza aj k ďalším zmenám v súvislosti s vysielaním zamestnancov, posudzovaní nárokov na mzdu, vydávaní potvrdení o skončení pracovného pomeru, ale aj vo vzťahu k dohodám a o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Seminár odpovie aj na ďalšie, opakujúce sa problémy pri skončení pracovného pomeru, rozvrhovaní pracovného času, poskytovaní dovolenky, porušení pracovnej disciplíny a o právach zamestnávateľov vzhľadom na skúsenosti a konkrétnu prax.
Lektor:Mgr. Katarína Timková / právnik IP Prešov
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Bez dokladu
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:utorok , 26. 06. 2018 od 9.00 hod., prezentácia od 8.30 hod
Popis:Obsah seminára:

Novela Zákonníka práce v roku 2018
 nové mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu
- výška, podmienky vyplatenia, dočasná úprava, vzťah k posudzovaniu mzdových nárokov
 mzdové zvýhodnenie za prácu v noci – výška, podmienky poskytnutia
 mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok – výška, podmienky poskytnutia
 nové dohody o zúčtovaní a vyplatení mzdy pri práci nadčas
 zavedenie nových peňažných plnení (13. a 14. plat) – podmienky ich poskytnutia a ich dopad na odvodové povinnosti a zdaňovanie
 potvrdenie o zamestnaní a jeho povinné náležitosti
 nové podmienky vzťahujúce na sa prácu vykonávanú na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 nové príplatky a 13. a 14. plat pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre štátnych zamestnancov

Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov v roku 2018

 základné povinnosti pri vysielaní zamestnancov vo vzťahu k zamestnancom a vo vzťahu k orgánom verejnej moci
 nové podmienky pre vysielanie zamestnancov v rámci EÚ
 podmienky zamestnávania cudzincov na území SR
 nelegálne zamestnávanie a zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

Opakujúce sa problémy v praxi, praktické rady a príklady

Diskusia

Odpovede na konkrétne otázky účastníkov seminára

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: