O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

GDPR. Ochrana osobných údajov. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov účinné od 25.05.2018

AV   >   Semináre   >   Ing. Kukučka
Dátum konania:30. 04. 2018 - 30. 04. 2018
Miesto konania:Hotelové a kongresové centrum hotela CLAVIS Lučenec, Jókaiho 22
Počet hodín:6
Cena:40,- eur
Registrácia:priebežne do 26.04.2018
Lektor:Ing. Pavol Kukučka
Na objednávku:nie


Dni a časy konania:pondelok od 8.30 hod.
Popis:PROGRAM:
 Dozviete sa ako prakticky realizovať prechod na GDPR
o ako skontrolovať doterajšie agendy
o ako podľa nových pravidiel identifikovať v nich problémy
o ako realizovať nutné zmeny
 Dostanete odpoveď na otázky:
Pre splnenie podmienok prechodu na zákon č.18/2018 Z.z. bude potrebné
o znovu vykonať poučenie oprávnených osôb ?
o uzavrieť nové sprostredkovateľské zmluvy ?
o zmeniť, upraviť bezpečnostný projekt ?
o urobiť úplne novú bezpečnostnú dokumentáciu ?
o riešiť starú/novú Evidenciou a Registráciou informačných systémov ?
Osnova školenia:
 Zásady spracúvania osobných údajov
o zásada zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania
o zásada integrity a dôvernosti, zodpovednosti, zákonnosti spracúvania

 Právny základ spracúvania osobných údajov
o spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
o spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby

 Podmienky poskytnutia súhlasu
o so spracúvaním osobných údajov
o v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

 Osobitné kategórie osobných údajov
o osobné údaje ktoré patria do osobitných kategórií
o výnimky pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov

 Právo na
o prístup k osobným údajom
o opravu osobných údajov
o výmaz osobných údajov
o obmedzenie spracúvania osobných údajov

 Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
o štandardná ochrana osobných údajov
o špecificky navrhnutá ochrana osobných údajov
o záznamy o spracovateľských činnostiach

 Zásady spracúvania osobných údajov
o bezpečnosť spracúvania
o bezpečnosť osobných údajov
 iné ...
 
Prílohy:Kukučka - 30042018.doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: